Wijzigingen medewerkers Praktijk Laan ter Catten

Recent hebben drie gewaardeerde medewerkers van de praktijk ons medegedeeld dat ze ons aan het einde van 2021 gaan verlaten. Laurie van Roosmalen, Sabine Theunissen (beiden praktijk ondersteuner Somatiek) en Erika van Elk (Huisarts) gaan hun carrière elders voortzetten. De samenwerking met hen is, zonder uitzondering, erg prettig verlopen. Wij zijn hen erg dankbaar voor wat zij voor ons en voor u als patiënt hebben betekend. Wij wensen hen een mooi toekomst toe.

Per januari 2022 verwelkomen we Joyce Kock en Inge Jansen als nieuwe Praktijkondersteuners en Ida Smailbegovic als waarnemend huisarts. Zij zijn alle drie erg ervaren en wij zijn overtuigd van hen kwaliteiten en kijken uit naar de samenwerking.

Zowel Laurie als Erika hebben lang in onze praktijk gewerkt en richten daarom graag een persoonlijk woord tot u.

Laurie van Roosmalen:

Lieve Mensen,

Na ruim 9 jaren met veel enthousiasme en plezier te hebben gewerkt als praktijkondersteuner bij Laan ter Catten, ga ik de praktijk verlaten. Ik ga dichter bij huis werken om meer rust voor mijzelf en mijn gezin te creëren. De keuze hiervoor is niet makkelijk geweest. Ik heb afgelopen jaren lief en leed met u mogen delen en ben u daar dan ook dankbaar voor. Bedankt voor de fijne tijd en uw vertrouwen in mij.

Tot half december zal ik nog te vinden zijn op de praktijk. Per 1 januari zullen Joyce en Inge mij gaan vervangen. Zij zijn ervaren praktijkondersteuners en ik verwacht dat u bij hen in goede handen bent.

Ik wens u alle goeds toe!

Lieve groet,
Laurie van Roosmalen”

 

 

Laurie van ElkErika van Elk:

Lieve mensen,

Na een aantal jaren me met passie te hebben ingezet als waarnemend huisarts aan de laan ter Catten, heb ik besloten per 2022 mijn werkzaamheden elders voort te zetten. Ik voel me heden als professional niet meer comfortabel genoeg om te wonen en werken in dezelfde wijk. Ik wens jullie allen nog zo veel mogelijk jaren in goede gezondheid.

Vriendelijke groet,

Erika van Elk”