Praktijkondersteuning

De praktijkondersteuner (POH) is een praktijkverpleegkundige op HBO-niveau. Zij zijn in dienst van PoZoB en werken In onze praktijk. De POH is speciaal opgeleid om mensen met bepaalde chronische aandoeningen op een gespecialiseerde manier te begeleiden onder supervisie van uw huisarts.

Zij geven uitleg over uw ziekte of aandoening, bepalen gezondheidsrisico’s, begeleiden medicatiegebruik en signaleren problemen. In veel geva|len kan de POH zelf al een passend vervolg geven. Huisartsen praktijk Laan ter Catten maakt gebruik van praktijkondersteuning somatiek en GZ.

POH somatiek

Joyce Kock en Inge Jansen begeleiden mensen met diabetes mellitus, astma en COPD, hart en vaatziekten en cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Joyce is werkzaam op maandag, donderdag en vrijdagochtend. Inge is werkzaam op maandag. Op deze dagen is er ook telefonisch spreekuur van 10.30 uur tot 11.00 uur

POH GGZ

Eefje Teurlings begeleidt mensen met o.a. psychische, sociaal—maatschappelijke en financiële problemen. Samen met de patiënt wordt gezocht naar de meest passende hulp.
Eefje is werkzaam op dinsdag en donderdag.
Meer informatie over praktijkondersteuning bij Huisartsenpraktijk Laan ter Catten wordt nog aan deze website toegevoegd. Tot die tijd verwijzen wij u naar de website van Pozob.