Huisartsenpraktijk Laan ter Catten is een kleine praktijk in Nuenen-Oost. Wij bieden huisartsenzorg waarbij laagdrempelige toegang en een prettige arts-patiëntrelatie centraal staat.

Hoe kunnen wij u helpen?

Huisartsen en medewerkers

Coos Ringeling- Bouma
Huisarts

Stefan van Dongen
Huisarts

Sarah van Gestel
Huisarts

Emilie Goedhart
Huisarts

Karlijn Reijnders
Huisarts

Barbara Vermeer
Assistente

Ester van Bakel
Assistente

Isis van Beemen
Assistente

Jeanne-Marie Klerkx
Assistente

Eefje Teurlings
Praktijkondersteuner GGZ

Inge Jansen
Praktijkondersteuner Somatiek

Angela Timmermans
Praktijkondersteuner Somatiek

Onze praktijk huisvest 5 huisartsen welke in teamverband werken. Door kennis te delen kunnen wij de beste zorg aanbieden.

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en van röntgenfoto’s. U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • het meten van de bloeddruk / 24 uurs-bloeddrukmeting/30-min meting
 • behandelen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten / audiometrie
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine-onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • vaccinaties
 • tapen van de enkels
 • elektrocardiogram

Maak hiervoor telefonisch rechtstreeks bij de assistente een afspraak, op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 uur.

De praktijkondersteuner (POH) is een praktijkverpleegkundige op HBO-niveau. Zij zijn in dienst van PoZoB en werken In onze praktijk. De POH is speciaal opgeleid om mensen met bepaalde chronische aandoeningen op een gespecialiseerde manier te begeleiden onder supervisie van uw huisarts. Zij geven uitleg over uw ziekte of aandoening, bepalen gezondheidsrisico’s, begeleiden medicatiegebruik en signaleren problemen. In veel gevallen kan de POH zelf al een passend vervolg geven. Huisartsen praktijk Laan ter Catten maakt gebruik van praktijkondersteuning somatiek en GZ.

POH somatiek
Inge Jansen en Angela Timmermans begeleiden mensen met diabetes mellitus, astma en COPD, hart en vaatziekten, cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en stoppen met roken. Inge is werkzaam op de maandag en dinsdag hele dag en donderdagochtend. Angela op maandag de hele dag. Op deze dagen hebben zij ook telefonisch spreekuur van 10.30 uur tot 11.00 uur. Er bestaat de mogelijkheid tot Telemonitoring. Neem contact op met de POH om deze module te activeren.

 

POH GGZ
Eefje Teurlings begeleidt mensen met o.a. psychische, sociaal—maatschappelijke en financiële problemen. Samen met de patiënt wordt gezocht naar de meest passende hulp.  Meer informatie over praktijkondersteuning bij Huisartsenpraktijk Laan ter Catten wordt nog aan deze website toegevoegd. Tot die tijd verwijzen wij u naar de website van Pozob.

Afspraak minimaal 48 uur van tevoren afzeggen
Graag willen wij u nadrukkelijk vragen uw afspraak minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen, anders zijn helaas genoodzaakt u een rekening van 50 euro voor het gemiste consult te sturen.  De reden is dat de zorg bij de POH-GGZ voor u gratis is maar wij kopen deze duur in.

Huisartspraktijk laan ter Catten maakt regelmatig gebruik van waarnemende huisartsen. Huisartsen C. Ringeling en S. van Dongen kunnen o.a. door organisatorische werkzaamheden, scholing of vakantie bij momenten afwezig zijn. Ook de toegenomen zorgvraag van patiënten vraagt om een adequate reactie van onze praktijk m.b.t. spreekuur tijden. Bij het maken van een afspraak kunt u dus gerust een afspraak plannen bij een waarnemer. U kunt er op vertrouwen dat dit een kundige arts is.

Patiënten informatie

De antwoorden op de meest gestelde vragen hebben wij voor u gecategoriseerd. Staat uw antwoord er niet bij, neem dan contact op met de assistente.

 

Huisarts Werkdagen 08.00h-17.00h Telefoon
Dokter Ringeling-Bouma maandag, dinsdag en vrijdag (hele dag)
woensdag 08.00h tot 13.00h
040-2837085
Dokter van Dongen maandag, dinsdag en donderdag (hele dag)
woensdag 08.00h tot 13.00h
040-2837085
Dokter van Gestel dinsdag en vrijdag (hele dag) 040-2837085
Dokter Reijnders maandag en donderdag (hele dag) 040-2837085
Dokter Goedhart vrijdag (hele dag) 040-2837085

U wordt verzocht om zoveel mogelijk gebruik te bellen tussen 08.00 – 10.00 uur voor het maken van afspraken en het aanvragen van visites. De telefoonlijnen worden veel gebruikt. Het is voor ons prettig als u de gesprekken kort houdt.

Op woensdagmiddag is de praktijk alleen voor spoed bereikbaar.

Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Gemaakte afspraak tijdig afzeggen

Indien u een gemaakte afspraak bij de huisarts of bij de praktijkondersteuners niet kunt nakomen willen we u nadrukkelijk vragen om de afspraak tijdig telefonisch (uiterlijk 24 uur vooraf) af te zeggen of te verzetten. Niet verschijnen zonder afmelding vooraf kan tot gevolg hebben dat u een rekening hiervoor krijgt. De rekening voor een gemist consult wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Heeft u meer tijd nodig?

De normale tijd voor een consult bedraagt 10 minuten. Heeft u meerdere klachten of vragen of heeft u behoefte aan een rustig gesprek? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we zullen er dan rekening mee houden in onze agenda.

Gedurende drukke periodes en afwezigheid van uw eigen huisarts maakt de praktijk Laan ter Catten gebruik van waarnemende Huisartsen.

Wij verzekeren u dat dit huisartsen zijn die met eenzelfde kennis en filosofie werken als uw eigen huisarts. Maak daar gerust een afspraak.

Heeft u het vermoeden op een urineweginfectie of wordt u geadviseerd urine in te leveren dan kan dat volgens onderstaand schema:

Inleveren: graag alleen urine inleveren na telefonisch overleg met de assistente (dagelijks van 08.00 tot 10.30 uur)
Uitslag: wij bellen u zelf later die dag terug met de uitslag, dit i.v.m. eventueel overleg met de huisarts.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen kan de huisarts u ook thuis bezoeken, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Als het enigszins mogelijk is, is het beter naar de praktijk te komen, omdat daar betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zijn. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u aanvragen via ons gewone praktijknummer. U wordt via een keuzemenu (keuze 2) naar de receptenlijn geleid. Deze lijn is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Als u uw recept aanvraagt op werkdagen voor 10.00 uur, dan ligt het medicijn voor uw klaar bij Apotheek aan de Berg of apotheek Nuenen op de volgende werkdag na 16.00 uur.

Nieuw: herhaalrecept online aanvragen

Bent u onder behandeling bij de praktijkondersteuner dan ontvangt u de medicatie via haar.

Hoe werkt de receptenlijn?

Spreek na de instructieband duidelijk uw naam, geboortedatum en adres in. Vervolgens de naam van het medicijn, de sterkte, het gebruik en de hoeveelheid. Tenslotte nog in welke apotheek u het gevraagde af wilt halen en wij zullen het voor u regelen.

Indien het niet mogelijk is om de medicijnen in de apotheek op te (laten) halen, vraag dan thuisbezorging aan. Er dient dan wel een meerderjarige thuis te zijn om de medicijnen in ontvangst te nemen.

Apotheek aan de Berg

Berg 22
5671 CC Nuenen
tel 040 2906030

Apotheek Nuenen

Hoge Brake 72
5671 GM Nuenen
040 2833335

Het nummer voor het telefonisch spreekuur is het praktijknummer van uw huisarts:

Huisarts Telefoonnummer
Dokter Ringeling-Bouma: 040-2837085
Dokter van Dongen: 040-2837085

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen. Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats tussen 10.30 en 11.00 uur.

POH somatiek is ook bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten belt u telefoonnummer: 040 2842121 (beschikbaar van 08.00h – 17.00h). De praktijkassistente kan mogelijk zorgen dat u direct naar de praktijk kan komen. Ook kan zij ervoor zorgen dat er indien nodig meteen een ambulance wordt gewaarschuwd. De huisarts kan zo rekening houden met een spoedvisite of anders uw komst naar de praktijk.

Indien u op dit nummer zou bellen met een niet spoedeisende vraag zal de praktijkassistente u verzoeken op het normale telefoonnummer terug  te bellen. Zo blijft de praktijk optimaal bereikbaar voor wel spoedeisende hulpvragen.

De praktijk is op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur geopend, met uitzondering van woensdag, dan zijn wij geopend van 08.00-13.00 uur. Op woensdagmiddag zijn wij alleen voor spoed bereikbaar.

Centrale Huisartsen spoedposten, CHP (Telefoon: 088-8765151)

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de centrale huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Eindhoven samen.

Openingstijden huisartsenpost

Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.

Adres huisartsenpost

In de regio Eindhoven zijn 3 spoedposten actief. Bij het maken van de telefonische afspraak krijgt u te horen op welke van de 3 spoedposten u verwacht wordt. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.
kijk ook op https://huisartsenpostenoostbrabant.nl/ voor informatie

Huisartsenpost Eindhoven

Spoedpost Catharina Eindhoven
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

Huisartsenpost Geldrop

Spoedpost St Anna Geldrop
Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

Huisartsenpost Helmond

Spoedpost Elkerliek Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA, Helmond

Rekening

Voor telefonische consulten, consulten en visites in de avond- nacht en weekenddienst, ontvangt u een rekening van de centrale huisartsenpost.

moetiknaardedokter.nl

Moet ik naar de dokter?

De beste medische App van Nederland is hét hulpmiddel dat voor u de vraag beantwoordt óf en wanneer u naar de dokter moet. Goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Starten